Xiaomi enheter vi monitorerer og kontrollerer via Mqttt protokollen

Vi er kommet så langt at vi har klar en monitoreringsmodul for Xiaomi’s luftrenser 2s(Les mer om den her )
Denne henter status fra luftrenseren og publiserer data ut til mqtt brokeren.

Data som publiseres til mqtt brokeren.


De samme data inne på HomeSeer Hs3 med mcsMqtt plugin’en.


Og de samme data som nå fremstår som devicer i HomeSeer Hs3.

Vi har også klar en kontrollmodul som ligger og venter på kommando for å styre luftrenseren.
Følgende kommandoer er  mulig, avhengig av modell:
Power (on, off)*
Operation modes (auto, silent, favorite, idle)*
Buzzer (on, off)*
Child lock (on, off)
LED (on, off)*
Led_brightness(value)
Favorite Level (0…16)*
Reset filter()
Autodetect(on, off)
Extra features(value)
Learn mode(on,off)
Volume(value)- volum på buzzer

*testet og virker på Airpurifier 2s (zhimi.airpurifier.ma2)

Følgende data blir publisert til mqtt brokeren:
Status
power=on,off
aqi=1->
average_aqi=1->
temperature= grader Celsius
humidity= 0-100%
mode=OperationMode(Silent,Auto, Idle, Favorite)
led=On, Off
led_brightness=Bright, Dim, Off
illuminance=0-100 (lux)
buzzer=On, Off
child_lock=On, Off
favorite_level=0-17
filter_life_remaining= days
filter_hours_used= hours
use_time= sec
purify_volume=m3
motor_speed= speed
motor2_speed=speed if exits
volume= 0-100
filter_rfid_product_id=id
filter_rfid_tag=tag
filter_type=regular, anti-bacterial, anti-formaldehyde, unknown
learn_mode=On, Off
sleep_mode=Silent, Idle
sleep_time=sec
sleep_mode_learn_count= int
extra_features= int
turbo_mode_supported=True,False
auto_detect=None, On, Off
button_pressed=None or button(Power)

Vi trenger noen til å teste ut kommandoene på andre typer av Xiaomi luftrensere.
Vi legger snart ut en prøveversjon av programmet i nettbutikken som varer ut april.
De som kommer med tilbakemeldinger på dette får en gratisversjon av programmet.

Prosjektet baserer seg på biblioteket python-miio som krever minimum python ver. 3.5
Du må også installer bibliotekene paho-mqtt og miio.
Mange kunder som har kjøpt Xiaomi’s Airpurifier 2s har opplevd at de ikke får lagt inn luftrenseren i Xiaomi’s app for Android eller IOS. Ved hjelp av mqtt protokollen er det likevel mulig å styre luftrenseren via telefonen eller via et automasjonsystem.
For å få koblet opp luftrenseren på ditt private wifi nettverk gjør du følgende:
Last ned Xiaomi’s MI Home app til telefonen din.
Velg profil>settings>Region>Mainland China
Velg profil>settings>Language>Chinese
Nå er app språket kinesisk så best å holde tunga rett i munnen.
Gå tilbake til hovedskjermen og trykk på Add device(+).
Velg type enhet.
Du vil få spørsmål om wifi Nettverk. Velg ditt nettverk og passord.
Etter ei stund kan man se at det dukker opp en luftrenser på skjermen.
Og prosessen som nå går feiler, men fortvil ikke!
Kanskje må du ta strømmen på luftrenseren for at den skal koble seg på ditt nettverk først.
Nå kan du gå  inn på din lokale brannmur/router og se hvilken ipadresse luftrenseren har fått og eventuelt reservere denne.
Du behøver unit id og token også for å få til å kommunisere.
Dette kan du få ved å installere et kommandolinjeverktøy som heter miio med følgende
kommando:
npm install -g miio
Kjør så kommandoen Miio discover fra et dosvindu.
Alle dine Miio enheter vil da skrive ut i dette formatet på skjermen ettersom de blir funnet på
nettverket ditt:

Device ID: 48765421
Model info: zhimi.airpurifier.m1
Address: 192.168.100.9
Token: token-as-hex-here via auto-token
Support: At least basic

Mer info om dette verktøyet her.
Ta vare på disse data, du vil få bruk for de senere…

Xiaomi Roborock Støvsuger

Denne er nå ankommet og vi er igang med programmeringen av denne.
For å få tak i koden(token) for denne måtte vi følge denne oppskriften.
Og da fikk vi koblet opp slik at vi mottok status fra den. 🙂